گزارش تصویری مسابقه بوکس شهرداری بندر انزلی با ساپکوی تهران

چاپ

دیدار دوستانه بوکس بین دوتیم شهرداری بندرانزلی و ساپکوی تهران بزرگداشت زنده یاد نصرت وکیل منفرد با نتیجه ۷-۴ به نفع شهرداری بندرانزلی به پایان رسید.