کمک ۱۰۰ میلیونی شورای شهر و شهرداری انزلی به ملوان

چاپ

پس از اوضاع نابسامان ملوانان در ماههای اخیر وکناره گیری مالک باشگاه درروز گذشته وپیچیده ترشدن وضعیت مالکیتی ومالی این تیم، شورای شهروشهرداری انزلی در قدم اول با اختصاص مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان ، آن را دراختیار هیات مدیره گذاشته تا بین بازیکنان قبل از دیدار فردای مقابل اکسین تقسیم گردد.

برپایه این گزارش علیرغم تلاشهای بی وقفه دوعضو هیات مدیره باشگاه وسرمربی تیم برای جلب توجه مسئولین نسبت به وضعیت بسیار نامناسب وسخت تیم، هنوز واکنش آنچنانی از سوی سایر مسئولین شهرستان دیده نمیشود! که امیدواریم با کنار گذاشتن گرایشات واختلافات سیاسی به دادتیم پرافتخار ومظلوم ملوان رسیده وحمایت از آن فقط در حد حرف ورقابتهای انتخاباتی وپستهای اینستاگرامی نباشد