آبگرفتگی مزارع و معابر روستاهای انزلی بر اثر طغیان رودخانه

چاپ

بر اثر بارندگی های شدید دو روز گذشته در بندرانزلی و بالا آمدن آب رودخانه و شکسته شدن سیل بند دستی در روستای آبکنار آب به شالیزارها وارد شده و باعث از بین رفتن خزانه های برنج کشاورزان در روستاهای آبکنار و خمیران و معاف شد.

آ