جایزه ویژه گلد پاندا در دست هنرمند جوان انزلی چی

چاپ

به نقل از ایرنا، در این دوره ۵۰هنرمند به جشنواره بین المللی گلدپاندای چین راه یافته بودند.اثر این هنرمند نیز در کتاب مربوط به این جشنواره به چاپ رسید.
سپیده سیفی زاده متولد بندرانزلی و دانشجوی کارشناسی رشته ی نقاشی- دانشگاه گیلان ، عضو انجمن کارتونیست های جهان و مدرس هوش فضایی بصری در موسسه نیکا بندرانزلی است.
از جمله موفقیت های وی نفراول وبرنده تندیس ویژه تصویر سال ۲۰۱۹ایران ودریافت دیپلم افتخار تصویرسال وراهیابی آثار به نمایشگاه، کسب جایزه ویژه و مدال و دیپلم افتخار جشنواره LUIS D’OLIEIR GUIMARAES پنلا، پرتغال با موضوع ‘چرخه زندگی، برنده جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره ی بین المللی گلد پاندا چین ۲۰۱۷ ودریافت مدال گلد پاندا چاپ اثر در کاتالوگ مربوطه و دریافت دیپلم شایستگی، دریافت دیپلم افتخار از جشنواره ی بین المللی یوروکارتوناله بلژیک۲۰۱۹ ،فینالیست جشنوارهporto cartoonپرتغال ۲۰۱۹،دریافت جایزهthem prizeجشنواره ی بین المللی دائی جون کره ی جنوبی ۲۰۱۸ و دریافت دیپلم افتخار جشنواره و چاپ اثر در کتاب مربوطه.فینالیست جشنواره ی بین المللی دنیای رنگارنگ نروژ ۲۰۱۸و دریافت دیپلم افتخار و راهیابی ۱ اثر به نمایشگاه مربوطه ، مقام اول جشنواره دانشجویی پیراسیکابای برزیل و دریافت ۳ دیپلم افتخار و راهیابی به نمایشگاه مربوطه و دریافت بورسیه تحصیلی دانشگاه معتبر یونیمپ برزیل۲۰۱۷،برگزیده بخش ستارگان جشنواره ی بین المللی فجرو چاپ دو اثر در کتاب مربوطه و دریافت لوح تقدیر۱۳۹۶و راهیابی اثار به نمایشگاه، منتخب و برگزیده جشنواره ی بین المللی سانتا کلارا کوبا۲۰۱۷،منتخب و برگزیده جشنواره بین المللی سیکاکو کره ی جنوبی۲۰۱۷و۲۰۱۶ودریافت دیپلم افتخار، راهیابی چند اثر به نمایشگاه هند۲۰۱۸ balgandharvkaladala، راهیابی۱ اثار به جشنواره جهانی ژاپنwonderful world 2017 ، برگزیده جشنواره ی ملی زندگی بدون دخانیات ۱۳۹۵ و چاپ اثر در کتاب مربوطه و راهیابی اثر به نمایشگاه خانه هنرمندان ایران، برگزیده جشنواره ملی شهر من و۱۳۹۶ ۱۳۹۵ ، مقام سوم جشنواره ملی مهر امید اردبیل و دریافت لوح شایستگی۱۳۹۴ ، برگزیده ملی جشنواره پسماند ساری ۱۳۹۶ است.