مردم نباید با عتاب و خطاب دهیاران مواجه شوند

چاپ

اسماعیل حیدری آزاد عصر پنجشنبه در جلسه کاهش آسیب های زیست محیطی با محوریت عدم سوزاندن کاه و کلش توسط کشاورزان و روستائیان اظهار کرد: دهیاران باید تلاش بیشتری در راستای افزایش آگاهی روستائیان و خصوصا کشاورزان درهمه زمینه ها انجام دهند.

وی با اشاره به اینکه کشاورزی بندرانزلی هنوز در حالت سنتی است افزود: متاسفانه با وجود مصرف بالای آب کشاورزی برداشت محصول کشاورزی بندرانزلی ضعیف است و از سوی دیگر هدر دادن آب به ضرر بیت المال است.

فرماندار بندر انزلی با بیان اینکه باید بین محصولات کشاورزی تناسب وجود داشته باشد تصریح کرد: زمانی بندرانزلی مرکز نوغانداری بود اما اکنون یک توتستان هم در انزلی نداریم و از سوی دیگر

در روستا ها نیز هر روز شاهد ضرر و زیان کشاورزان و کاهش محصولات آنها هستیم.

حیدری آزاد متذکر شد: دهیاران مانند شهرداران روستا ها هستند و نسبت به تکالیف قانونی خود نظارت و عمل کرد کافی و وافی داشته و از جناح بندی و اموری غیر از وظایف محوله اجتناب کرده و عدالت را در چارچوب قوانین و ضوابط رعایت کنند.

وی یادآور شد: دهیاران روستاها باید در عمل به وظایف قانونی خود اهتمام بیشتری داشته باشند.

فرماندار شهرستان بندرانزلی تاکید کرد: همگی خادم مردم هستیم و باید در چارچوب قانون وظایف خود را انجام دهیم و اگر چنانچه موفق به انجام کاری نشدیم ارباب رجوع را توجیه کنیم.