• صحبت های شهردار بندرانزلی در جمع اصحاب رسانه به مناسبت روز خبرنگار    :   ، دکتر حسن پورقربان شهردار بندرانزلی ضمن تبریک و تهنیت ۱۷ مرداد روز خبرنگار عنوان نمود: اگر کانونی وجود داشته باشد که خبرنگاران کنار هم جمع شوند این آمادگی را ...
 • انتقاد با تخریب فرق دارد و کسی حق ندارد با توهین و افترا زدن به مسئولان از آن به عنوان انتقاد یاد کند.    :   اسماعیل حیدری آزاد روز چهارشنبه در مراسم تجلیل از خبرنگاران بندرانزلی از سوی شهرداری اظهار کرد: انتقاد با تخریب فرق دارد و کسی حق ندارد با توهین و افترا ...
 • اختصاص اعتبار ۶۵۰ میلیونی برای تجهیز آتش نشانی انزلی    :   ، مهرداد رضاپور ظهر چهارشنبه در مراسم رونمایی از تشک نجات آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری انزلی، اظهار کرد: این تشک در ابعاد ۴۸ متر مربع دارای دو ...
 • شهر انزلی لایق بهترین هاست / برای خدمت گذاری به مردم آمده ام / جایگاه قلم خبرنگاران بسیار ارزشمند است    :   ؛ هادی حیدری رییس شورای شهر انزلی اظهار داشت : یکی از تجهیزات مورد نیاز شهرمان یعنی تشک نجات حریق خریداری شد و از فرماندهی آتش نشانی انزلی تشکر ...
 • ۴ انتصاب جدید در باشگاه ملوان/ مجیدی مدیر ملوان در لیگ ۱ شد+ تصاویر    :   فرزاد مجیدی بازیکن اسبق استقلال تهران که سابقه سرپرستی تیم‌های استقلال تهران و نساجی مازندران در لیگ برتر را دارد، طی حکمی از سوی محسن میرابی به‌عنوان مدیر تیم فوتبال ...
 • سرعت کاه های بندرانزلی بیش از میزان مصوب است    :   حسن پورقربان روز شنبه در جلسه شورای ترافیک بندرانزلی اظهار کرد: متاسفانه تعداد سرعت کاه ها در سطح شهر بندرانزلی بسیار زیاد است و هم اکنون ۲۱۶ سرعت کاه در ...
 • اختصاصی / نیروی انتظامی بندرانزلی مایه افتخار پلیس کشور است

  به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی انزلی آنلاین

  اختصاصی / به گفته فرمانده نیروی انتظامی بندرانزلی دﺭمراﺳﻢ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﺁﺧﺮ ﺳﺎﻝ ﻫﻴﭻ ﺣﺎﺩﺛﻪ اﻱ ﺩﺭ اﻧﺰﻟﻲ ﺭﺥ ﻧداﺩﻩ اﺳﺖ .
  ﺑﺎ ﻓﺮاﺭﺳﻴﺪﻥ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎﻩ و ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺷﺪﻥ ﺑﻪ اﻳﺎﻡ ﺁﺧﺮ ﺳﺎﻝ ﻳﻜﻲ اﺯ ﺩﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎﻱ ﻫﻤﻪ اﻗﺸﺎﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺯ ﺧﺎﻧﻮاﺩﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﭘﻠﻴﺲ و … ﻣﺮاﺳﻢ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﺳورﻱ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺯ ﺩﻳﺮﺑﺎﺯ ﺑﻌﻨﻮاﻥ ﺁﻳﻴﻨﻲ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﺮاﻳﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﻳﺎﺩﮔﺎﺭﻣﺎﻧﺪﻩ اﺳﺖ .

  متاسفانه ﺁﻧﻂﻮﺭ ﻛﻪ اﺯ ﺁﻣﺎﺭﻫﺎ ﭘﻴﺪاﺳﺖ و ﺑﻪ اﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺳﻴﺪ ، خبرها ﺣﺎﻛﻲ اﺯ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﺗﻨﻲ ﭼﻨﺪ اﺯ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎﻥ ﻣﺎﻥ و ﺯﺧﻤﻲ و ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺷﺪﻥ ﺗﻌﺪاد ﻛﺜﻴﺮﻱ اﺯ اﻓﺮاﺩ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﻤﺎﻝ ﺗﺎﺳﻒ اﺳﺘﺎﻥ ﮔﻴﻼﻥ ﺩﺭ ﺳﻂﺢ ﻛﺸﻮﺭ ﺁﻣﺎﺭ بالایی از ﻣﺼﺪﻭﻣان ﺭا ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺩاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﺪﻡ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﺎﺕ اﻳﻤﻨﻲ و ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺸﺪاﺭﻫﺎﻱ ﭘﻠﻴﺲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺕ و اﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﻲ ﺧﻮﺑﻲ ﺩﺭ اﻳﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﺑﻪ ﻭﻗﻮﻉ ﭘﻴﻮﺳﺖ.

  اﻣﺎ ﺁﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺩﺭ اﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻳﻪ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪﻱ و ﻓﺨﺮ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪاﻥ اﻧﺰﻟﻴﭽﻲ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﺮﻫﻴﺨﺘﻪ اﻧﺰﻟﻲ اﺳﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺷﻬر اﻧﺰﻟﻲ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﺣﺎﺩﺛﻪ اﻱ ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﺳﻮﺭي ﺭﺥ ﻧﺪاﺩﻩ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺸﺎﻥ اﺯ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭاﻻﻱ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪاﻥ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺯﺣﻤﺎﺕ و درایت ﻧﻴﺮﻭﻱ اﻧﺘﻆﺎﻣﻲ می باشد ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺩﺭ ﻛﻤﺎﻝ ﺁﺭاﻣﺶ و ﺑﻪ ﺩﻭﺭ اﺯ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺩﻏﺪﻏﻪ و اﻟﺒﺘﻪ ﺭﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮﻝ اﻳﻤﻨﻲ ، ﻣﺮاﺳﻢ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﺳﻮﺭﻱ اﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺭﺳﺎﻧﻪ اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺮﺧﻮﺩ ﻭاﺟﺐ ﻣﻲ ﺩاﻧﻴﻢ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺣﻴﺚ اﺯ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪاﻥ ﻛﻤﺎﻝ ﺗﺸﻜﺮ ﺭا داشته باشیم و ﺩﺭ ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭاﻻﻱ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪاﻥ و عظمت و اقتدار پلیس بندرانزلی ﺳﺮﺗﻌﻆﻴﻢ ﻓﺮﻭﺩ ﺁﻭﺭﻳﻢ .

  ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﻴﺮﻭﻱ اﻧﺘﻆﺎﻣﻲ انزلی ﺩﺭ ﮔﻔﺘﮕﻮی اختصاصی با خبرنگار انزلی آنلاین ﺿﻤﻦ اﺑﺮاﺯ ﺧﺮﺳﻨﺪﻱ اﺯ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮاﺳﻢ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﺳﻮﺭﻱ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ و ﺧﻮﺷﻲ ﺑﺮﮔﺰاﺭ ﺷﺪ و ﺑﻪ اﺗﻤﺎﻡ ﺭﺳﻴﺪ ﮔﻔﺖ:ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺸﻜﻠﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ اﺣﺴﺎﺱ ﻣﻲ ﺷﺪ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺩﻫﻜﺪﻩ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ در اﻳﻦ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺟﺸﻦ و ﺗﺮﻗﻪ ﺑﺎﺯﻱ و اﺳﺘﻔﺎﺩﻩ اﺯ ﻣﻮاﺩ ﻣﺤﺘﺮﻗﻪ ﻣﻲ ﻛﺮﺩﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺤﻤﺪﻟﻠﻪ ﺑﺎ ﻫﺸﺪاﺭﻫﺎﻱ ﭘﻠﻴﺲ و اﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﺳﻂﺢ ﺷﻬﺮ و اﻟﺒﺘﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭاﻻﻱ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪاﻥ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮﺩﻳﻢ ﻛﻪ ﻣﺮاﺳﻢ ﺷﺐ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﺳﻮﺭﻱ ﺑﺎ ﺧﻮﺷﻲ و ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ و ﺑﺪﻭﻥ ﺻﺪﻣﻪ ﺟﺎﻧﻲ ﺑﺮاﻱ ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺭﺳﻴﺪ .
  ﺳﺮﻫﻨﮓ ﻫﺮﻣﺰ ﻋﺸﻘﻲ ﺑﺎ ﺗﺸﻜﺮ اﺯ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭاﻥ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺭﺳﺎﻧﻪ اﻱ اﻧﺰﻟﻲ اﻓﺰﻭﺩ:اگر ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ و ﻣﺴﺎﻋﺪﺕ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﺤﺚ اﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﻧﻴﻮﺩ ﻗﻂﻌﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻱ ﺑﺮاﻳﻤﺎﻥ به ﺩﺳﺖ ﻧﻤﻲ ﺁﻣﺪ و ﺑﻨﺪﻩ ﻻﺯﻡ ﻣﻴﺪاﻧﻢ اﺯ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪﺭﺩاﻧﻲ ﻛﻨﻢ .

  ﻭﻱ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﺴﺎﻓﺮاﻥ ﺩﺭ اﻳﺎﻡ ﺗﻌﻂﻴﻼﺕ ﻧﻮﺭﻭﺯ ﮔﻔﺖ:ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻱ ﻛﻪ ﺗﻮﺭﻳﺴﺖ و ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻭاﺭﺩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ و ﮔﺮﺩﺷﮕﺮ ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻣﻨﻴﺖ ﻫﻤﮕﺎﻥ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ اﺻﻠﻲ ﻧﻴﺮﻭﻱ اﻧﺘﻆﺎﻣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﺮﺽ ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﺭﻛﻬﺎ و ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮﺩﻥ ﺷﺮاﻳﻄ اﻣﻨﻴﺘﻲ ﺩﺭ اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂﻬﺎ ﻛﺴﻲ قادر ﺑﻪ اﻳﺠﺎﺩ ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﺑﺮاﻱ ﻣﺴﺎﻓﺮاﻥ و ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﺎﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻣﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮﺩ .
  ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﻴﺮﻭﻱ اﻧﺘﻆﺎﻣﻲ اﻧﺰﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮاﻳﻨﻜﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮاﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻣﺮاﻗﺐ اﻣﻮاﻝ ﺧﻮﺩ ﺑﻮﺩﻩ و ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻳﺸﺎﻥ ﺭا ﺭﻫﺎ ﻧﻜﻨﻨﺪ اﻇﻬﺎﺭﺩاﺷﺖ: ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﻬﺎﻱ اﻳﻨﭽﻨﻴﻨﻲ اﮔﺮ ﺳﺮﻗﺘﻲ ﻫﻢ اﺗﻔﺎﻕ ﺑﻴﻔﺘﺪ ﺳﺮﻗﺖ ﺩاﺧﻞ ﺧﻮﺩﺭﻭ اﺳﺖ ﭼﻮﻥ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﭘﺲ اﺯ ﻃﻲ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺑﺴﻴﺎﺭ و ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺧﺴﺘﮕﻲ ﺭاﻩ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺩاﺭﺩ اﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻮﺷﻴﺎﺭ ﺑﺎﺷﺪ و ﺩﺭ ﻣﺮاﻗﺒﺖ اﺯ اﻣﻮاﻝ ﺧﻮﻳﺶ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺩﻗﺖ ﺭا ﺑﻨﻤﺎﻳﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﭘﻠﻴﺲ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ اﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺗﻤﺎﻡ ﻭﻗﺖ و ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺗﻮاﻥ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻣﻨﻴﺖ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮاﻥ و ﻫﻤﺸﻬﺮﻳﺎﻥ ﺭا ﻧﻴﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮﺩ .

  ﮔﺮﻭﻩ ﺧﺒﺮﻱ اﻧﺰﻟﻲ ﺁﻧﻼﻳﻦ ﺑﺮاﻱ اﻳﻦ ﺧﺎﺩﻣﺎﻥ ﺳﻴﺰﭘﻮﺵ و ﺳﺮوﻗﺎﻣﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ اﺳﻼﻣﻲ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺗﻮاﻥ و ﺗﻼﺵ ﺧﻮﻳﺶ ﺭا ﺑﺮاﻱ اﺭﺗﻘﺎ ﺳﻂﺢ اﻣﻨﻴﺖ و ﺁﺭاﻣﺶ ﻫﻤﻪ اﻗﺸﺎﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻜﺎﺭ ﻣﻲ ﺑﻨﺪﻧﺪ ﺁﺭﺯﻭﻱ ﺻﺤﺖ و ﺳﻼﻣﺖ و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎﻱ ﺯﻧﺪﮔﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺷﻐﻠﻲ ﺭا ﺩاﺭد و اﻣﻴﺪﻭاﺭﻳﻢ اﻳﺎﻡ ﺗﻌﻂﻴﻼﺕ ﺩﺭ ﭘﻴﺶ ﺭﻭ ﻣﺜﻞ ﻣﺮاﺳﻢ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﺳﻮﺭﻱ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭاﻻﻱ ﻣﻬﻤﺎﻧﭙﺬﻳﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﻫﻤﺸﻬﺮﻳﺎﻧﻤﺎﻥ بدون ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺣﺎﺩﺛﻪ و ﻳﺎ اﺗﻔﺎﻗﻲ ﭘﺬﻳﺮاﻱ ﻣﻬﻤﺎﻧﺎﻥ اﺭﺟﻤﻨﺪ اﻧﺰﻟﻲ ﺑﺎﺷﻴﻢ و ﺭﻩ ﺗﻮﺷﻪ ﺳﻔﺮﺷﺎﻥ ﺭا ﺑﺎ ﺧﺎﻃﺮاﺕ ﺧﻮﺵ ﭘﺮﻛﻨﻴﻢ.
  اﻧﺸﺎﻟﻠﻪ

  ﺭﺿﺎ اﻛﺒﺮﻱ – مرتضی نمایشی

  مطالب مرتبط :

  “محیط زیست” به تلافی توقف طرح “بایوجمی” در روند ساخت راه آهن انزلی مانع تراشی می‌کند

  حسن خسته‌بند در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در رشت، با بیان اینکه ورود دادستان بندرانزلی به مسئله اجرای طرح بایوجمی کاملاً قانونی بوده و توقف آن در مسیر تحقق مطالبات مردم انجام شده است اظهار داشت: محیط زیست به تلافی توقف طرح بایوجمی درصدد ایجاد اختلال در روند ساخت پروژه راه آهن رشت به انزلی است. نماینده مردم بندرانزلی در مجلس با بیان اینکه محیط زیست از وی به علت مخالفت ... مطلب کامل

  “سازمان حفاظت محیط زیست” گیلان را با آزمایشگاه اشتباه گرفته‌ است

  سید رحمان سیدزاده صبح امروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تا قبل از توقف طرح بایوجمی خیلی‌ها با اجرای آن موافق بودند اما در حال حاضر هیچ صدای موافقی از آنان شنیده نمی‌شود اظهار داشت: توقف این طرح بر اساس مستندات علمی و نظرات اساتید دانشگاه‌های برتر کشور انجام شد. دادستان بندرانزلی با بیان اینکه بحث تالاب انزلی از مدت‌های مدیدی به عنوان یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های مردم منطقه، ... مطلب کامل

  مردم نباید با عتاب و خطاب دهیاران مواجه شوند

  اسماعیل حیدری آزاد عصر پنجشنبه در جلسه کاهش آسیب های زیست محیطی با محوریت عدم سوزاندن کاه و کلش توسط کشاورزان و روستائیان اظهار کرد: دهیاران باید تلاش بیشتری در راستای افزایش آگاهی روستائیان و خصوصا کشاورزان درهمه زمینه ها انجام دهند. وی با اشاره به اینکه کشاورزی بندرانزلی هنوز در حالت سنتی است افزود: متاسفانه با وجود مصرف بالای آب کشاورزی برداشت محصول کشاورزی بندرانزلی ضعیف است و از ... مطلب کامل

  سوزاندن کاه و کلش جرم است/ برخورد بامتجاوزان به حریم تالاب و دریا

  ، سید رحمان سید زاده عصر پنجشنبه در جلسه کاهش آسیب‌های زیست محیطی با محوریت عدم سوزاندن کاه و کلش توسط کشاورزان و روستاییان که در فرمانداری انزلی برگزار شد با تأکید بر لزوم اجتناب از سوزاندن کاه و کلش بعد از دروی شالیزارها از سوی کشاورزان، گفت: بر اساس ماده ۲۰ قانون هوای پاک سوزاندن کاه و کلش در مزارع جرم است. وی افزود: بر اساس ماده ۲۰ قانون ... مطلب کامل

  دغدغه اصلی پرداخت حقوق و مزایای پرسنل است | احشام سرگردان جمع آوری می شوند

  هفتادو هفتمین جلسه عادی و علنی شورای اسلامی شهر انزلی با حضور شهردار، اعضای شورای شهر انزلی و کارشناسان شهرداری با موضوع نامه شهرداری در خصوص درخواست شرکت نوید آوران عرصه نوین جهت حضور در کارخانه کود عالی – نامه شماره شهرداری درخصوص درخواست همکاری شرکت بهبود گستر – نامه شهرداری درخصوص خرید ۱۰ دستگاه مینی بوس ، امروز یکشنبه (۶ مرداد) در محل شورا برگزار ... مطلب کامل

  به ملوان برنامه سه ساله داده‌ام/ یک ماه پیش حضورم در این تیم قطعی شد

  علی لطیفی در گفت‌وگو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس در مورد حضورش در تیم ملوان انزلی گفت: برای اولین بار است که این را در رسانه‌ای اعلام می‌کنم. زیرا خبرگزاری فارس را امین ورزش می‌دانم و به همین دلیل صادقانه می‌گویم که یک ماه پیش کارم با مالک باشگاه ملوان برای حضور در این تیم به عنوان سرمربی تمام شده بود. من با مهندس میرابی یک ماه پیش مذاکره کردم ... مطلب کامل

  اعضای هیات رئیسه شورای شهر انزلی انتخاب شدند.

  در جلسه انتخابات شورای شهر انزلی برای تعیین هیات رئیسه ، هادی حیدری با اکثریت آراء به عنوان رئیس شورای شهر، ابراهیم برفچالانی به عنوان نائب رئیس، تهمتن وکیل منفرد به عنوان خزانه دار و موسی زنجانخواه نیز به عنوان منشی شورای اسلامی شهرانزلی انتخاب شدند. این در حالی است که بر اساس قانون پس از استعفای یکی از اعضای شورای شهر باید انتخابات داخلی در شورای اسلامی برگزار و هیات ... مطلب کامل

  وجود ماهی گوشت خوار در تالاب انزلی/ مواجهه با چالشی جدید در تالاب

  قربانعلی محمد پور، مدیر کل محیط زیست استان گیلان از صید شدن یک ماهی پیرانا در تالاب انزلی خبر داد و افزود: طی روز‌های گذشته یک ماهی پیرانا در تالاب انزلی صید شده است. وی در ادامه در پاسخ به این سوال که این ماهی بومی چه منطقه‌ای است افزود: ماهی پیرانا بومی گیلان نبوده و این ماهی هم قطعا توسط مردم در تالاب انزلی رها سازی شده است. مدیر ... مطلب کامل

  عده‌ای ملوان را برای کارهای انتخاباتی می‌خواهند/ بازگشایی پنجره نقل و انتقالاتی نخستین گام جدی مالک

  حسن خسته بند در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در انزلی با اشاره به واگذاری مشروط باشگاه ملوان انزلی اظهار کرد: پس از پایان رقابت‌های لیگ دسته اول، تنی چند از متقاضیان خرید باشگاه ملوان، درخواست خود را تقدیم باشگاه کرده و سوابق و رزومه این متقاضیان در هیئت‌مدیره موردبررسی قرار گرفت. وی با بیان اینکه محسن میرابی از رزومه بهتری نسبت به سایر متقاضیان خرید باشگاه ملوان برخوردار است، گفت: برای ... مطلب کامل

  محسن میرابی بصورت مشروط مالک ۷۰درصد سهام باشگاه ملوان بندرانزلی شد.

  فرماندار بندر انزلی امروز از تعیین مالک جدید باشگاه فوتبال ملوان بندر انزلی خبر داد و گفت: در جلسه ای که عصر امروز با حضور حسن خسته بند نماینده انزلی در خانه ملت، امیر دریادار عبدالوهاب طاهری فرمانده ناوگان شمال نیروی دریایی ارتش، حمید قهرمانی رئیس اداره ورزش و جوانان انزلی، ناخدا سلیمی رئیس تربیت بدنی نیروی دریایی، اصغر زاده وکیل باشگاه ملوان و متقاضی مالکیت باشگاه ملوان برگزار ... مطلب کامل

  کلیه حقوق برای پایگاه خبری انزلی آنلاین محفوظ میباشد . انزلی آنلاین، پایگاه عشاق انزلی در سراسر دنیاست ، ما گرد هم آمده ایم تا فضایی فراهم سازیم که همه انزلی چی ها در سراسر جهان در بهبود وضعیت شهربا نقطه نظراتشان ما رایاری رسانند، و اندیشه ای جز رفاه شهروندان در سر نداریم. ما دست همه عزیزانی را که ما رادرنیل به اهدافمان یاری رسانند به گرمی می فشاریم...با ما همراه باشید

  پایگاه خبری انزلی آنلاین

  پل ارتباطی بین مردم و مسئولان

  انتشار پایگاه در بهمن 1393

  با ما همراه باشید تا به روز شوید

  تمام حقوق این سایت برای © 2019 انزلی آنلاین. محفوظ است.