• ریجکت های کارخانه کمپوست ساماندهی می شود / لزوم توجه به پوشش گیاهی و کاشت درخت در حاشیه کارخانه کمپوست /قدردانی از شهردار بندر انزلی به جهت تلاش در حوزه مدیریت پسماند می شود    :   ، علی اوسط اکبری مقدم معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان در حاشیه ی بازدید از کارخانه کمپوست انزلی در منطقه ی خمیران ، اظهار داشت : با توجه ...
 • دستگاه های متولی برای پرکردن اوقات جوانان برنامه دهند    :   دستگاه های متولی برای پرکردن اوقات جوانان برنامه دهند اسماعیل حیدری آزاد روز یکشنبه در جلسه ستاد ساماندهی جوانان بندرانزلی اظهار کرد: جوانان تاثیرگذارترین افراد جامعه هستند و اگر قرار ...
 • ترسوها و نفوذی های دشمن القاءکننده جنگ آمریکا علیه ایران هستند/ آمریکا با خبر از اقتدار نظامی ایران چنین غلطی نمی کند    :   به نقل از ۸دی در رابطه با عملیات روانی آمریکا مبنی بر القای حمله نظامی به ایران، اظهار کرد: ترسوهای داخلی القاءکننده جنگ آمریکا علیه ایران هستند، این ها ...
 • تصویب لایحه مالیات بر ارزش افزوده به ضرر شهرداری ها است    :   ، امیر احمدی فرد عصر یکشنبه در هفتادمین جلسه شورای شهر که در دفتر شورا برگزار شد، اظهار کرد: لایحه مالیات بر ارزش افزوده که کلید واژه مالیات و عوارض ...
 • نمایش اقتدار ایران و ناتوانی دشمنان وظیفه خبرنگاران است    :   نمایش اقتدار ایران و ناتوانی دشمنان وظیفه خبرنگاران است به گزارش خبرنگار ایرنا، سرتیپ دوم پاسدار رمضان شریف بعداز ظهر سه شنبه در حاشیه افتتاح نخستین دفترشهرستانی خبرگزاری بسیج گیلان در ...
 • دادرسی عادلانه حق مسلم مردم است    :   احمد سیاوش پور ظهر پنجشنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس جدید دادگستری و دادستان انزلی که در سالن آمفی تئاتر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان برگزار ...
 • میغی : سال 94 شاهد اتفاقات خوبی برای تالاب خواهیم بود

  به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی انزلی آنلاین

  به گزارش اختصاصی پایگاه خبری انزلی آنلاین ، ﺭﻳﻴﺲ ﻣﺤﻴﻄ ﺯﻳﺴﺖ اﻧﺰﻟﻲ ﺩﺭ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﭘﺎﻛﺴﺎﺯﻱ ﭘﺎﺭﻙ ﺟﻨﮕﻠﻲ ﻃﺎﻟﺐ ﺁﺑﺎﺩ ﺑﺎ اﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮاﻱ اﻭﻟﻴﻦ ﺑﺎﺭ ﻗﺒﻞ اﺯ ﺭﻭﺯ ﻃﺒﻴﻌﺖ اﻗﺪاﻡ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﺎﺭ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﮔﻔﺖ: ﺑﻨﺪﺭاﻧﺰﻟﻲ ﻳﻜﻲ اﺯ ﺷﻬﺮﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ اﻳﺎﻡ ﺗﻌﻂﻴﻼﺕ ﺧﺎﺹ ﭘﺬﻳﺮاﻱ ﺧﻴﻞ ﻋﻆﻴﻤﻲ اﺯ ﻣﺴﺎﻓﺮاﻥ و ﻫﻤﻮﻃﻨﺎﻥ ﮔﺮاﻣﻲ ﻣﺎﺳﺖ و ﻣﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺮﻛﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ اﻓﺮاﺩ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﺧﻮاﺳﺘﻴﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﮕﺎﻥ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﻛﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻳﺎ ﻫﺮ اﺭﮔﺎﻥ و ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺧﺎﺹ ﻭ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺩﻡ ﻧﻬﺎﺩ ﺳﻌﻲ ﺷﺪ ﺯﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﺯ ﻗﺒﻞ دﺭ اﻳﻦ ﻣﻜﺎﻥ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ ﺷﺪﻩ و ﻓﻀﺎ و ﻣﺤﻴﻄ اﻳﻨﺠﺎ ﺗﺎﺣﺪﻭﺩﻱ ﭘﺎﻛﺴﺎﺯﻱ ﺷﻮﺩ .

  اﻛﺒﺮﻣﻴﻐﻲ ﺑﺎ اﺑﺮاﺯ اﻣﻴﺪﻭاﺭﻱ اﺯ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﻫﻤﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﺑﺤﺚ ﺣﻔﺎﻇﺖ اﺯ ﻣﺤﻴﻄ ﺯﻳﺳﺖ اﻓﺰﻭﺩ :ﻣﺎ ﺑﺮاﻱ اﻭﻟﻴﻦ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺩﺭ ﺳﻂﺢ ﺷﻬﺮ ﺩﻭ اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﻭﻳﮋﻩ ﺣﻔﺎﻇﺖ اﺯ ﻣﺤﻴﻄ ﺯﻳﺴﺖ ﺭا ﺗﻌﺒﻴﻪ ﻛﺮﺩﻩ اﻳﻢ و ﺳﻌﻲ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ اﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻄ ﺑﻨﺮﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاﺭﺩ ﺩﺭ ﺳﻂﺢ ﺷﻬﺮ اﺭاﻳﻪ ﺷﺪﻩ اﻳﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺭا ﺑﻪ ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﺎﻥ ﻋﺰﻳﺰ اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺑﮕﺬاﺭﻳﻢ ﺗﺎ ﻫﻤﮕﺎﻥ ﺑﻴﺶ اﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﭘﺎﻛﻴﺰﻩ ﻧﮕﻪ ﺩاﺷﺘﻦ ﻣﺤﻴﻄ ﺯﻳﺴﺖ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺭا ﺑﻨﻤﺎﻳﻨﺪ .
  ﺭﻳﻴﺲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺣﻔﺎﻇﺖ اﺯ ﻣﺤﻴﻄ ﺯﻳﺴﺖ اﻧﺰﻟﻲ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﺤﻞ ﺩﭘﻮﻱ ﺳﺎﺑﻖ ﺯﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺭﻭﺑﺮﻭﻱ ﻫﺘﻞ ﺳﻔﻴﺪ ﻛﻨﺎﺭ ﮔﻔﺖ:ﺑﻌﺪ اﺯ ﺗﻌﻂﻴﻼﺕ ﻧﻮﺭﻭﺯ اﻭﻟﻴﻦ ﻛﺎﺭﮔﺮﻭﻩ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺷﻬﺮﻱ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ اﻳﻦ موﺭﺩ ﺧﺎﺹ ﻧﮕﺎﻩ ﻭﻳﮋﻩ اﻱ ﺻﻮﺭﺕ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﺧﺒﺮﻫﺎﻱ ﺧﻮﺑﻲ ﺷﻨﻴﺪﻩ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻭﺿﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﻜﺎﻥ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻂﻠﻮﺏ ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .

  ﻣﻴﻐﻲ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺗﺎﻻﺏ اﻧﺰﻟﻲ ﮔﻔﺖ: ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻫﻤﺎﻧﻂﻮﺭ ﻛﻪ ﻫﻤﮕﺎﻥ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺩﺭ اﻭاﺧﺮ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﺣﺮﻛﺖ ﺯﻳﺒﺎﻱ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺩﻡ ﻧﻬﺎﺩ و اﺭﮔﺎﻧﻬﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎ ﺣﺪﻭﺩﻱ ﻛﺎﺭ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ ﺯﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎﻱ ﺷﻨﺎﻭﺭ ﺩﺭ ﺗﺎﻻﺏ اﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﺮﺽ ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺟﺪﻳﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﻭﻳﮋﻩ اﺳﺘﺎﻥ و ﺭﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺣﻴﺎﻱ ﺗﺎﻻﺏ اﻧﺰﻟﻲ ﻭاﻧﺸﺎﻟﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻋﺘﺒﺎﺭاﺕ ﻻﺯﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ اﺟﺮاﻳﻲ اﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺑﺰﺭﮒ ﺻﻮﺭﺕ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﺷﺎﻫﺪ اﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاﻱ ﺗﺎﻻﺏ اﻧﺰﻟﻲ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻮﺩ .
  ﻭﻱ ﻫﻤﺪﻟﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺴﻮﻻﻥ اﻧﺰﻟﻲ ﺭا اﺯ اﻣﺘﻴﺎﺯاﺕ ﻭﻳﮋﻩ اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺮﺷﻤﺮﺩ و ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎﻥ ﻛﺮﺩ : اﻧﺘﻆﺎﺭ ﻣﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻄ ﻭﻳﮋﻩ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ و ﻣﻮاﻫﺐ اﻟﻬﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ اﻧﺰﻟﻲ اﻋﺘﺒﺎﺭاﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺩاﺩﻩ ﺷﻮﺩ و اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ اﻧﺰﻟﻲ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺬﻳﺮﺩ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﮕﺬاﺭﻱ ﺳﺎﻝ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻮﺳﻄ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻌﻆﻢ ﺭﻫﺒﺮﻱ ﺷﺎﻫﺪ ﺣﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﻣﺜﺒﺖ و ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاﻱ ﺷﻬﺮ اﻧﺰﻟﻲ ﺑﺎﺷﻴﻢ .

  خبرنگار : مرتضی نمایشی

  مطالب مرتبط :

  مسابقات والیبال ساحلی کارگران کشور در انزلی برگزار شد

  ، حمید حق بین؛ دبیر انجمن والیبال کارگران کشور در حاشیه برگزاری این مسابقات در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این مسابقات با حضور ۸ تیم برتر کشور که مشتکل از بهترین ساحلی باز های کشور به مناسبت هفته کارگر در استراحت گاه وزارت کار سنگاچین برگزار شد. وی با بیان اینکه این تیم ها از استان‌های گیلان، مازندران، تهران و خراسان شرکت کرده اند، افزود: تا پیش از این دوره ... مطلب کامل

  تیم بنادر و دریانوردی بندر انزلی قهرمان لیگ برتر فوتبال جوانان گیلان شد.

  در پایان این رقابت ها تیم بنادر و دریانوردی انزلی با کسب ۵۱ امتیاز قهرمان شد، تیم های شهدای نویر انزلی با ۵۰ امتیاز و سرخ پوشان لاهیجان با ۴۷ امتیاز در رده های دوم و سوم قرار گرفتند. در دیدارهای برگزار شده هفته بیست و سوم و پایانی لیگ برتر فوتبال جوانان گیلان تیم بنادر و دریانوردی انزلی یک بر صفر شهرداری تولم شهر را برد، شهرداری فومن با همین ... مطلب کامل

  ایجاد ثبات مدیریتی در شهرداری انزلی اولویت شورای شهر است

  امیر احمدی فرد در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت روز شوراها که در دفتر شورای شهر بندرانزلی برگزار شد، اظهار کرد: بسیاری از مطالبات و انتظارات مردم از منتخبان خود با ظرفیت‌ها و شرح وظایف شوراهای اسلامی شهر سنخیت ندارد. وی با بیان اینکه اجرای طرح باز آفرینی شهری امسال در دستور کار شورای شهر انزلی قرار گرفته است، افزود: شوراها نمادی از مردم سالاری هستند که می‌توانند نقش ... مطلب کامل

  شهرداری انزلی نایب قهرمان هفتمین دوره مسابقات بین المللی هندبال ساحلی هفته فرهنگی اصفهان

  در مجموع بیش از ۶۰ تیم در سه رده سنی بزرگسالان، جوانان و نوجوانان در دو بخش دختران و پسران از کل کشور وتیم ملی عمان هم در این دوره از مسابقات حضور داشتند. در بخش بانوان و رده سنی نوجوانان تیم‌های آموزش وپرورش ناحیه سوم، شاهین شهر و هرمزگان به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را به دست آوردند. در رده سنی جوانان تیم هندبال ساحلی بانوان فولاد مبارکه سپاهان، شاهین شهر و خمینی ... مطلب کامل

  فیلمساز ایرانی با گل جهان بر فرش قرمز کازان

  فیلمساز ایرانی با گل جهان بر فرش قرمز کازان این بانوی فیلمساز در مصاحبه تلفنی با خبرنگار ایرنا گفت: بیش از۹۶۰ اثر از ۵۷ کشور در چهاردهمین جشنواره فیلم مسلمان کازان مورد داوری قرار می گیرد و ۶۵ اثر از حدود ۳۰ کشور در بخش مسابقه حضور دارند. وی با اشاره به حضور ۱۸ داور و هنرمندان سرشناس سینمای حرفه ای و کوتاه جهان در این جشنواره اظهار داشت: من و دو ... مطلب کامل

  پاکسازی بلوار ساحلی و موج شکن تاریخی انزلی از ته سیگار

  زمین به عنوان مهد تمدن بشری و زیستگاهی برای گونه های متنوع جانوری همواره با پیشرفت تکنولوژی های نوین در معرض آسیب هایی است که در آینده سلامت جوامع مختلف را به چالش می کشد و کارشناسان معتقدند که حفظ محیط زیست و زمین پاک در شرایط کنونی جز با مشارکت و همراهی مردم و مسئولان امکان پذیر نیست. در سه دهه اخیر جهان بیش از پیش متوجه فجایع زیست ... مطلب کامل

  سه چهارم سرطان ها در گیلان درمان می شوند

  روز پنجشنبه در مراسم اختتامیه سومین جشنواره سفیران سلامت گیلان در سال همایش دهکده ساحلی انزلی اظهار کرد: در گیلان سونامی سرطان نداریم اما سن سرطان سینه بانوان در گیلان ۱۰ سال کمتر شده و به سن ۴۴ سال رسیده است. وی با اشاره به اینکه یک چهارم افراد مبتلا به سرطان دیر به مراکز درمانی مراجعه می کنند افزود: شاخص سرطان در کشور ۱۴۶نفر به ازای هر ۱۰۰ هزار ... مطلب کامل

  ۵۵ هزار دانش آموز گیلان سفیران سلامت هستند.

  نادر جهان آرای روز پنجشنبه در مراسم اختتامیه سومین جشنواره سفیران سلامت گیلان در سال همایش دهکده ساحلی انزلی اظهار کرد: با توجه به وجود منابع طبیعی و مواهب الهی و همچنین جغرافیای طبیعی و انسانی در استان ، امید به زندگی در گیلان بیشتر از سایر استان های کشور است. وی افزود: گیلان رتبه اول تعداد سالمندان در کشور را دارد و این امر بیانگر سلامت خانواده و تغذیه ... مطلب کامل

  درخشش تیم هندبال ساحلی شهرداری بندرانزلی در تورنمنت بین‌المللی هفته نکوداشت اصفهان

  ، مسابقات هندبال ساحلی بزرگداشت هفته فرهنگی اصفهان و روز شیخ بهایی پنجم تا هشتم اردیبهشت با حضور ۶۰ تیم مردان و بانوان در رده های مختلف سنی و یک تیم میهمان از کشورعمان در رده بزرگسالان برگزار می شود. این مسابقات انتخابی تیم ملی برای حضور در مسابقات آسیایی ۲۰۱۹ چین نیز هست که در بخش آقایان ۱۰ تیم در رده بزرگسالان هشت تیم در رده جوانان و ۱۶ ... مطلب کامل

  اگر جامعه با ایدئولوژی ناقص بنا شود،نمی‌تواند به رشد و تکامل برسد.

  امام جمعه بندرانزلی، حجت‌الاسلام والمسلمین سید عبدالجواد شمس‌الدین صبح امروز چهارم اردیبهشت ۹۸ در جمع نیروهای لشکر عملیاتی ۱۶ قدس گیلان اظهار داشت: امروز تمام اقدامات ما باید در راستای تحقق تمدن نوین اسلامی باشد. امام جمعه بندرانزلی برپایی حکومت امام زمان(عج) را نقطه تکامل نظام آفرینش دانست و تصریح کرد: حکومت حضرت ولیعصر(عج) دارای یک ایدئولوژی غنی اسلامی است و به همین دلیل آن را نقطه تکامل نظام آفرینش ... مطلب کامل

  کلیه حقوق برای پایگاه خبری انزلی آنلاین محفوظ میباشد . انزلی آنلاین، پایگاه عشاق انزلی در سراسر دنیاست ، ما گرد هم آمده ایم تا فضایی فراهم سازیم که همه انزلی چی ها در سراسر جهان در بهبود وضعیت شهربا نقطه نظراتشان ما رایاری رسانند، و اندیشه ای جز رفاه شهروندان در سر نداریم. ما دست همه عزیزانی را که ما رادرنیل به اهدافمان یاری رسانند به گرمی می فشاریم...با ما همراه باشید

  پایگاه خبری انزلی آنلاین

  پل ارتباطی بین مردم و مسئولان

  انتشار پایگاه در بهمن 1393

  با ما همراه باشید تا به روز شوید

  تمام حقوق این سایت برای © 2019 انزلی آنلاین. محفوظ است.