فرماندار:مردم قضاوت کنندگان خوبی برای عملکرد مسئولان هستند

چاپ

جلسه علنی شورای شهر با حضور فرماندار انزلی در محل شورا بصورت علنی تشکیل شد .در ابتدای این جلسه رئیس شورای شهر پس ازتبریک اعیاد شعبانیه و گرامیداشت سوم خردادگفت :در بحث عملکردها ما هرسال نسبت به سال بعد روند رو به افزایش داشته ایم و این نشانگر نظارت و عملکرد شورای شهر است که توانستیم به این مهم دست پیدا کنیم و در این جلسه قصد داریم با استفاده از حضور فرماندار در این جلسه 4فاکتور مهم ارزیابی وتصمیم گیری شود

فرماندار انزلی با اشاره به اینکه هیچ حرکت و اتفاقی در شهر بدون حرکت جمعی اتفاق نمی افتد گفت:ما دوست نداریم فضایی ایجاد گردد که مردم متضرر شوند

IMG_5921_resize

عبدالصمد صفرنژاد فضای سه استان شمالی کشور را سیاسی توصیف کرد و افزود :آنچه که در انزلی وجود دارد از نظر بنده مطلوب نیست چرا که اگر بود انزلی را با شهرهایی باید مقایسه کنیم که عمرشان نزدیک به 70سال است و باید به عرض برسانم ما اگر عکسهای قدیمی شهر انزلی را در کنار هم قرار دهیم می بینیم ساختارهایی را که در خیلی از شهرها وجود نداشت انزلی دارا بود و حال می خواهم بگویم ما در طی این سالیان جز ساختمان سازی در انزلی چه کرده ایم و اینجاست که می گویم بین چیزی که می گوییم و چیزی که وجود دارد فاصله وجود دارد چرا که خود ببینید انزلی در 20سال پیش کجا بود و الان درچه جایگاهی قرار دارد

وی با تاکید براینکه مردم قضاوت کنندگان خوبی برای عملکرد مسئولان هستند اظهار داشت:یکی از عوامل مهم رشد شهرستان ،انتخاب مدیر صحیح و انتصاب آن است و باید بگویم مردم شاید تحلیلهای بجایی نداشته باشند اما خدمتگزاران واقعی را مردم می شناسند

فرماندار انزلی انزلی با دارا بودن 5اداره کل و منطقه آزاد تجاری هنوز شهر ویژه نیست گفت:اگر تمام کارخانجات ایران را نیز در بندرانزلی مستقر کنند باز انزلی یک شهر توریستی و گردشگری استنه صنعتی و البته این بدن معنا نیست که مغایرت وجود دارد بلکه باید نگاه های بیرون از انزلی به این شهر ،نگاه توریستی باشد

صفرنژاد با اشاره به اینکه یکی از مشکلات کشور ما،نبود مدیران در جایگاه واقعیشان است افزود:هدف من این است،تا روزی که در انزلی هستم قطاری را که از ریل خارج شده به داخل ریل و به مسیر واقعی خودش برگردانم و فضا را اجرایی کنم و اگر اجرایی هست ،اجرایی تر کنیم و باید بدانیم که اگر هر قسمت از فضای اجرایی بخواهد بلنگد همه ما می لنگیم و این بدان معناست که هیچکدام از ما جدای از هم نیستیم و درکنار هم معنا پیدا می کنیم

وی تشکیل اولین ستاد زیبا سازی در استان را برای انزلی از امتیازات این شهر خواند و گفت:اگر دربحث ساحل و تخریب موارد غیر قانونی دیر جنبیده بودیم مطمئن باشید که در سال آینده چیزی به عنوان ساحل نداشتیم و البته باید به عرض برسانم ما قصد بریدن نان کسی را نداریم بلکه با ساخت و سازهای غیر مجاز در حریم منابع ملی مخالفیم و باهرگونه تجاور به منابع ملی برخورد می کنیم و در این راستا ما برای اولین بار ستاد زیباسازی را در انزلی تشکیل دادیم تا به شهرداری کمک کنیم چرا که شهرداری به تنهایی نمی تواند 36کیلومتر از ساحل را آنهم در طول پوشش دهد.

خبرنگار – رضا اکبری