مدیرعامل تاکسیرانی انزلی پیشنهاد حدود 15%افزایش نرخ تاکسی ها را ارائه کرد

چاپ

مدیرعامل تاکسیرانی انزلی درجریان جلسه علنی شورای شهر،مشکلات حوزه تاکسیرانان را در دوحوزه دانست 1-مشکلات تاکسیرانی 2-مشکلات تاکسیرانان

خلیلی افزود:عمده ترین مشکل تاکسیرانی بحث ترافیک شهری است چرا که ما عملا در ایام تعطیلات نوروز و تابستان ،همیشه بحث ترافیک را داشته ایم و این مشکل با معیشت 700نفر از رانندگان بطور مستقیم ارتباط دارد

وی پرداختن به مشکل معیشتی تاکسیرانان را از اهم موضوعات قابل پیگیری و توجه برشمرد  و افزود:از نظر معیشتی در تاکسرانی دچار مشکل هستیم و در این راستا باید بسته های حمایتی برای رانندگان تاکسی صورت بگیرد چرا که بحث بیمه تامین اجتماعی برای همه رانندگان هنوز صورت نگرفته و مشکلات معیشتی رانندگان بسیار جدی است و این درحالی است که در مرکز استان به راحتی افزایش نرخ تاکسی صورت می گیرد اما در انزلی در نامه دریافتی از استان ذکر شده است یا میانگین قیمت و یا 15% و این درحالی است که حدود دوهفته گذشته تاکسیرانی رشت افزایش 20%نرخ تاکسی را رسما علام کرد

IMG_5932_resize

امیر احمدی فرد نیز در این خصوص گفت :با توجه به اینکه تاکسی ها بعنوان بیلبوردهای تبلیغاتی شهرتلقی می شوندمی بایست فرهنگ سازی بکنبم تا برخورد مناسبی با گردشگر و مسافرصورت بگیرد و اگرافزایش مبلغ برای مبلغی و هر درصدی صورت بگیرد باز بامشکل پول خورد مواجه خواهیم بود پس پیشنهاد می شود تاکسیرانی انزلی مجهز به “تاکسی متر “شود که چیزی در حدود 10میبیون ریال برای هرتاکسی هزینه در پی خواهد داشت که در این راستا شورای شهر و شهرداری می تواند 50%مبلغ  و مابقی را فرماندار، بعنوان نماینده دولت در این شهر،می تواند اختصاص دهد

فرماندار انزلی با تاکید براینکه با هر افزایش نرخی مخالف است افزود:باید یک سری از موارد و فاکتورهای مورد نیاز،لحاظ شود چرا که مطابق مصوبات دولت محترم ،افزایشات می بایست براساس میزان تورم صورت بگیرد و مبنای هر افزایش در هرسال میزان تورم درآن سال می باشد

IMG_5921_resize

صفرنژاد افزود:رانندگی شغل پردردسری است و بنده دید منفی به این قضیه ندارم ولی درصدی که اعلام می کنند بین 15 تا 20درصد خواهد بود.

خبرنگار – رضا اکبری