• از ملوان جدا می‌شوم!/ با شرایط فعلی سرنوشت تلخی در انتظار ملوان است    :   علی لطیفی در نشست خبری پیش از دیدار مقابل آرمان گهر اظهار کرد: تنها مربی از نسل ۹۸ هستم که از رده‌های سنی پایه فعالیتم را آغاز کردم، در تمام ...
 • اعضای کمیسیون‌های شورای شهر انزلی انتخاب شدند    :   در هشتادمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر بندرانزلی با رای اعضای شورا، اعضای کمیسیون‌های اصلی و فرعی شورا انتخاب شدند. برای کمیسیون برنامه بودجه و عمران شهری شورا آقایان هادی ...
 • رفع مشکلات مردم دغدغه اعضای شورای شهر انزلی است    :   ، شامگاه یکشنبه هشتادمین جلسه شورای اسلامی شهر انزلی در محل شورای اسلامی شهر برگزار شد و رئیس شورای شهر انزلی در همان ابتدای جلسه رفع مشکلات مردم را تنها ...
 • پایان لیگ شنای آبهای آزاد کشور در انزلی    :   ؛ در پایان این مسابقات که در ۲ مسافت ۳ و ۵ کیلومتر برگزار شد در رده سنی کمتر از ۲۰ سال، رامتین کاظمی از گیلان ، محمد سجاد ...
 • ۴۰ میلیارد تومان برای تملک اراضی راه‌آهن رشت به انزلی اختصاص یافت    :   حسن خسته‌بند در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم ، از واریز معادل ۴۰ میلیارد تومان اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور برای اجرای تملک اراضی مسیر ریلی رشت به ...
 • صحبت های شهردار بندرانزلی در جمع اصحاب رسانه به مناسبت روز خبرنگار    :   ، دکتر حسن پورقربان شهردار بندرانزلی ضمن تبریک و تهنیت ۱۷ مرداد روز خبرنگار عنوان نمود: اگر کانونی وجود داشته باشد که خبرنگاران کنار هم جمع شوند این آمادگی را ...
 • نمایشگاهی بلاتکلیف/ ناهماهنگی های میراث فرهنگی

  به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی انزلی آنلاین

  به گزارش پایگاه خبری انزلی آنلاین ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎهی ﺑﺎ ﻫﻤﺖ ﻣﻴﺮاﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ جوار ﻣﺼﻠﻲ اﻧﺰﻟﻲ و ﻧﺰﺩﻳﻚ ﭘﻞ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺑﺮﮔﺰاﺭ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ که نکات جالبی در آن اتفاف افتاده است.

  اول اینکه، ﭘﺲ اﺯ ﮔﺬﺷﺖ ﭘﻨﺞ ﺭﻭﺯ اززمان آغاز بکار ، ﻫﻨﻮﺯ ﺑﻼﺗﻜﻠﻴﻒ اﺳﺖ ﭼﺮا ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻣﻴﺮاﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺭا ﺑﺮاﻱ ﺑﺮﭘﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻜﺮﺩﻩ و ممکن است موجب سلب قانون شده باشد .

  ﭼﺮا ﻛﻪ ﺑﺎ ﺩﻋﻮﺕ اﺯ ﻏﺮﻓﻪ ﺩاﺭاﻥ و ﻭﻋﺪﻩ ﺑﻪ آنها ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺑﺮﮔﺰاﺭﻱ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺩﺭﺧﻮر این شهر، و وعده های رنگین ،اﻳﻦ ﻋﺰﻳﺰاﻥ ﺭا ﺑﺎ ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺸﺎﻥ ﺑﻪ اﻳﻨﺠﺎ کشانده ولی درعوض آنها راﺳﺮﮔﺮﺩاﻥ کرده اند .
  ﺷﻬﺮﺩاﺭﻱ اﻧﺰﻟﻲ اﻋﻼﻡ ﺩاﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ اداره مربوطه ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ اﺯ اداره صنعت و ﻣﻌﺪﻥ و تجارت شهرستان،دفتر اﻣﺎﻡ ﺟﻤﻌﻪ ، ﻧﻴﺮﻭﻱ اﻧﺘﻆﺎﻣﻲ و همچنین ﺷﻬﺮﺩاﺭﻱ ﺭا ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ نکند ﺣﻖ ﺑﺮﮔﺰاﺭﻱ اﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ اﺯ ﻣﻴﺮاﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺳﻠﺐ خواهد شد.
  ﮔﻔﺘﻨﻲ اﺳﺖ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺯ ﺳﻮﻱ ﺷﻬﺮﺩاﺭﻱ و ﺷﻮﺭاﻱ ﺷﻬﺮ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺑﺮﮔﺰاﺭﻱ ﻣﺮاﺳﻤﻲ ﺩﺭ ﭘﻞ ﻏﺎﺯﻳﺎﻥ ﺩاﺩﻩ ﺷﺪ و اداره کل بنادر و دریانوردی نیز برگزاری مراسم نورافشانی آن را برعهده گرفته بود ﻛﻪ این موضوع اﺯ ﺳﻮﻱ ﻣﻴﺮاﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ انزلی ﺭﺩ ﺷﺪ.
  اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺒﻮﻝ داﺭﻳﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﺩﺭ ﺭﻣﭗ ﭘﻞ ﺑﺮﮔﺰاﺭ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺁﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺮاﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺭا ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ ﻣﻲ ﺩاﻧﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺟﻮاﺏ اﻳﻦ ﻏﺮﻗﻪ ﺩاﺭاﻥ ﺭا ﺧﻮاﻫﺪ ﺩاﺩ؟

  حال چندین سئوال بوجود می آید :

  ﺁﻳﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺿﻌﻴﻒ و با اﻳﻦ ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻫﺎ، اﻳﻦ ﻏﺮﻓﻪ ﺩاﺭاﻥ دوباره ﺭﻏﺒﺖ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ ﺩﺭ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺁﺗﻲ در این شهرستانﺣﻀﻮﺭیابند؟

  و سئوال دیگر اینکه: ﭼﺮا ﻣﻴﺮاﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ همچون روال گذشته، ﺩﺭ ﺩﻗﻴﻘﻪ 90 ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻫﻤﻪ ﻛﺎﺭﻫﺎ ﺭا ﺑﻪ اﻧﺠﺎﻡ برﺳﺎﻧﺪ و باز بدون اخذمجوزهای لازم کاری را صورت داده است ؟
  و مهمتر از همه اینکه می بایست ،لااقل ﺑﺤﺚ اﻣﻨﻴﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻭﻛﺎﺭﻫﺎﻳﻲ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﻮﺩ ، ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ درخواست ها و امورات ﻣﻴﺮاﺙ فرﻫﻨﮕﻲ ﺩﺭ اﻳﻦ ﺷﻬﺮ به یکباره ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺠﺎﻡ ﺑﺸﻮﺩ ﻭﻟﻲ در ﻣﻮاﺩﻱ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻱ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺷﻬﺮ که ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ  مسئولین شهری ﺩﺭخواست ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ، ﻣﻴﺮاﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺭا ﺩﺭﻧﻆﺮ ﻣﻴﮕﻴﺮﺩ! ﺣﺎﻝ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎ و ﺿﻮاﺑﻄ ﺷﻬﺮ ﺭا ﺩﺭﻧﻆﺮ ﮔﺮﻓﺖ؟
  اﻣﻴﺪﻭاﺭیم ﻣﻴﺮاﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﻧﺰﻟﻲ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﺑﺮاﻱ اﻳﻦ ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺩاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
  خبرنگار -الهام عباسپور.

  مطالب مرتبط :

  انتقاد با تخریب فرق دارد و کسی حق ندارد با توهین و افترا زدن به مسئولان از آن به عنوان انتقاد یاد کند.

  اسماعیل حیدری آزاد روز چهارشنبه در مراسم تجلیل از خبرنگاران بندرانزلی از سوی شهرداری اظهار کرد: انتقاد با تخریب فرق دارد و کسی حق ندارد با توهین و افترا زدن به مسئولان از آن به عنوان انتقاد یاد کند. وی با اشاره به اینکه انتقاد بجا و سازنده می تواند مسیر رشد و توسعه شهرستان را در هر زمینه ای فراهم آورد افزود: خبرنگار نباید اجازه دهد قلمی را که ... مطلب کامل

  اختصاص اعتبار ۶۵۰ میلیونی برای تجهیز آتش نشانی انزلی

  ، مهرداد رضاپور ظهر چهارشنبه در مراسم رونمایی از تشک نجات آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری انزلی، اظهار کرد: این تشک در ابعاد ۴۸ متر مربع دارای دو فن بوده این تشک قابلیت نجات افراد از ارتفاع ۴۵ متر و همچنین ساختمان‌های تا ۲۰ طبقه دارد. رضاپور افزود: برای تجهیز سازمان آتش نشانی بندرانزلی ۶۵۲ میلیون تومان هزینه شده که ۳۵۰ میلیون تومان از محل اعتبارات دولتی است. وی با ... مطلب کامل

  شهر انزلی لایق بهترین هاست / برای خدمت گذاری به مردم آمده ام / جایگاه قلم خبرنگاران بسیار ارزشمند است

  ؛ هادی حیدری رییس شورای شهر انزلی اظهار داشت : یکی از تجهیزات مورد نیاز شهرمان یعنی تشک نجات حریق خریداری شد و از فرماندهی آتش نشانی انزلی تشکر می کنیم و امیدواریم که تجهیزات زیر ساختی شهر انزلی با همت شهرداری محترم و عنایت فرماندار محترم تهیه شود. وی افزود: بازدید هایی که از نقاط مختلف داریم از کمبود امکانات گله مند هستند و امیدوارم که کمک شود تا ... مطلب کامل

  ۴ انتصاب جدید در باشگاه ملوان/ مجیدی مدیر ملوان در لیگ ۱ شد+ تصاویر

  فرزاد مجیدی بازیکن اسبق استقلال تهران که سابقه سرپرستی تیم‌های استقلال تهران و نساجی مازندران در لیگ برتر را دارد، طی حکمی از سوی محسن میرابی به‌عنوان مدیر تیم فوتبال ملوان انزلی منصوب شد. مالک جدید باشگاه ملوان انزلی طی احکامی جداگانه مدیران روابط عمومی و رسانه‌ای و عکاس این باشگاه را منصوب کرد. مهدی توتونچی مجری باسابقه و مشهور کشورمان به‌عنوان مدیر ... مطلب کامل

  سرعت کاه های بندرانزلی بیش از میزان مصوب است

  حسن پورقربان روز شنبه در جلسه شورای ترافیک بندرانزلی اظهار کرد: متاسفانه تعداد سرعت کاه ها در سطح شهر بندرانزلی بسیار زیاد است و هم اکنون ۲۱۶ سرعت کاه در شهر بندرانزلی وجود دارد. وی افزود: در سال ۹۷ ایجاد ۵۱ سرعت کاه بر اساس مصوبه شورای ترافیک به شهرداری انزلی ابلاغ شد که ۴۰ مورد آن اجرا شد و از ابتدای امسال تا کنون نیز مصوبه ایجاد ۲۰ سرعت ... مطلب کامل

  “محیط زیست” به تلافی توقف طرح “بایوجمی” در روند ساخت راه آهن انزلی مانع تراشی می‌کند

  حسن خسته‌بند در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در رشت، با بیان اینکه ورود دادستان بندرانزلی به مسئله اجرای طرح بایوجمی کاملاً قانونی بوده و توقف آن در مسیر تحقق مطالبات مردم انجام شده است اظهار داشت: محیط زیست به تلافی توقف طرح بایوجمی درصدد ایجاد اختلال در روند ساخت پروژه راه آهن رشت به انزلی است. نماینده مردم بندرانزلی در مجلس با بیان اینکه محیط زیست از وی به علت مخالفت ... مطلب کامل

  “سازمان حفاظت محیط زیست” گیلان را با آزمایشگاه اشتباه گرفته‌ است

  سید رحمان سیدزاده صبح امروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تا قبل از توقف طرح بایوجمی خیلی‌ها با اجرای آن موافق بودند اما در حال حاضر هیچ صدای موافقی از آنان شنیده نمی‌شود اظهار داشت: توقف این طرح بر اساس مستندات علمی و نظرات اساتید دانشگاه‌های برتر کشور انجام شد. دادستان بندرانزلی با بیان اینکه بحث تالاب انزلی از مدت‌های مدیدی به عنوان یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های مردم منطقه، ... مطلب کامل

  مردم نباید با عتاب و خطاب دهیاران مواجه شوند

  اسماعیل حیدری آزاد عصر پنجشنبه در جلسه کاهش آسیب های زیست محیطی با محوریت عدم سوزاندن کاه و کلش توسط کشاورزان و روستائیان اظهار کرد: دهیاران باید تلاش بیشتری در راستای افزایش آگاهی روستائیان و خصوصا کشاورزان درهمه زمینه ها انجام دهند. وی با اشاره به اینکه کشاورزی بندرانزلی هنوز در حالت سنتی است افزود: متاسفانه با وجود مصرف بالای آب کشاورزی برداشت محصول کشاورزی بندرانزلی ضعیف است و از ... مطلب کامل

  سوزاندن کاه و کلش جرم است/ برخورد بامتجاوزان به حریم تالاب و دریا

  ، سید رحمان سید زاده عصر پنجشنبه در جلسه کاهش آسیب‌های زیست محیطی با محوریت عدم سوزاندن کاه و کلش توسط کشاورزان و روستاییان که در فرمانداری انزلی برگزار شد با تأکید بر لزوم اجتناب از سوزاندن کاه و کلش بعد از دروی شالیزارها از سوی کشاورزان، گفت: بر اساس ماده ۲۰ قانون هوای پاک سوزاندن کاه و کلش در مزارع جرم است. وی افزود: بر اساس ماده ۲۰ قانون ... مطلب کامل

  دغدغه اصلی پرداخت حقوق و مزایای پرسنل است | احشام سرگردان جمع آوری می شوند

  هفتادو هفتمین جلسه عادی و علنی شورای اسلامی شهر انزلی با حضور شهردار، اعضای شورای شهر انزلی و کارشناسان شهرداری با موضوع نامه شهرداری در خصوص درخواست شرکت نوید آوران عرصه نوین جهت حضور در کارخانه کود عالی – نامه شماره شهرداری درخصوص درخواست همکاری شرکت بهبود گستر – نامه شهرداری درخصوص خرید ۱۰ دستگاه مینی بوس ، امروز یکشنبه (۶ مرداد) در محل شورا برگزار ... مطلب کامل

  کلیه حقوق برای پایگاه خبری انزلی آنلاین محفوظ میباشد . انزلی آنلاین، پایگاه عشاق انزلی در سراسر دنیاست ، ما گرد هم آمده ایم تا فضایی فراهم سازیم که همه انزلی چی ها در سراسر جهان در بهبود وضعیت شهربا نقطه نظراتشان ما رایاری رسانند، و اندیشه ای جز رفاه شهروندان در سر نداریم. ما دست همه عزیزانی را که ما رادرنیل به اهدافمان یاری رسانند به گرمی می فشاریم...با ما همراه باشید

  پایگاه خبری انزلی آنلاین

  پل ارتباطی بین مردم و مسئولان

  انتشار پایگاه در بهمن 1393

  با ما همراه باشید تا به روز شوید

  تمام حقوق این سایت برای © 2019 انزلی آنلاین. محفوظ است.