معاون سیاسی اجتماعی فرماندار:هدف کلی ما در درجه اول ارائه خدمات به گردشگران است

چاپ

IMG_2930_resize
معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداردرحاشیه بازدید مدیران کل امور اجتماعی و روستایی استان از طرح ساماندهی سواحل دریا گفت: هدف کلی ما در درجه اول ارائه خدمات به گردشگران است و در مرحله بعد به منافع دهیاران و روستاها توجه می شود
یحیی یوسف پور افزود:سیاست های کلی دولت در بخش سواحل ،ساماندهی و نظارت بر آنهاست و البته باید بگویم ماباید خدماتی را برای گردشگرانی که از را ه های دور و نزدیک به این شهر واردمی شوند ،فراهم کنیم تا خدای نکرده صدمات و آسیب هایی متوجه آنها نشود
وی با تاکید براینکه هدف کلی از این طرح ارائه خدمات شایسته به گردشگران است گفت: امیدوارم با همتی که دهیاری ها وشوراهای ما دارند این طرح اجرایی شود و خدمات اولیه به مردم داده شود درآمدها ی حاصله از آن هم به دهیاری و روستا برگردد
معاون فرماندار اظهار داشت: هدف کلی ما در درجه اول ارائه خدمات به گردشگران است و در مرحله بعد به منافع دهیاران و روستاها توجه می شود که امید است با وجود این طرح ها، تعداد آسیب ها به حداقل برسد و شهرستان ایمنی را برای حضور گردشگران داشته باشیم
خبرنگار – رضا اکبری