گزارش تصویری تشییع 3 شهید گمنام (بخش اول)

چاپ

این تصاویر توسط میثاق پور عسگر پرست ، خبرنگار انزلی آنلاین به تصویر کشیده شده است .

photo_2016-03-23_15-49-36 photo_2016-03-23_15-49-41 photo_2016-03-23_15-49-46 photo_2016-03-23_15-49-52 photo_2016-03-23_15-49-59 photo_2016-03-23_15-50-31 photo_2016-03-23_15-50-58 photo_2016-03-23_15-51-09 photo_2016-03-23_15-51-31 photo_2016-03-23_15-51-49 photo_2016-03-23_15-52-10 photo_2016-03-23_15-52-17 photo_2016-03-23_15-52-32 photo_2016-03-23_15-52-53 photo_2016-03-23_15-53-16 photo_2016-03-23_15-53-31 photo_2016-03-23_15-53-38(