واکنش سخنگوی شورای شهر انزلی به مسدود شدن حساب های شهرداری

چاپ

شهرداری بندرانزلی در اثر طرح دعوای یکی از پیمانکاران سابق خود به پرداخت مبلغ شش میلیارد تومان محکوم شد و کلیه حساب های شهرداری از هفتم فروردین ماه امسال مسدود شده اند.
داریوش جلالوندی در توضیح این موضوع که شهرداری بندرانزلی در اثر طرح دعوای یکی از پیمانکارات سابق خود به پرداخت مبلغ شش میلیارد تومان محکوم شد و کلیه حساب های شهرداری از هفتم فروردین ماه امسال مسدود شده اند؛اظهار داشت : پیگیری ها در این حوزه در شورای شهر انزلی انجام شد.

سخنگوی شورای شهر انزلی با بیان اینکه مصوبه ای برای پرداخت بدهی به پیمانکار تصویب شد افزود: ردیف بودجه برای پرداخت این مبلغ به پیمانکار مورد نظر تعیین شد.

وی تاکید کرد: برای پرداخت این مبلغ از چندین ردیف بودجه استفاده می شود که من در حال حاضر حضور ذهن ندارم تا این ردیف هارا اعلام کنم.

جلالوندی با اشاره به اینکه جلسه فوق العاده غیر علنی برای بررسی به این امر برگزار شد، خاطرنشان کرد: در مورد زمان بازگشایی حساب شهرداری انزلی باید قاضی دستور دهد.

سخنگوی شورای شهر انزلی با بیان اینکه مبلغ بدهی های شهرداری این شهر متفاوت است گفت: مبلغی که فعلا شهرداری محکوم به پرداخت آن شده است به میزان شش میلیارد است.

وی با تاکیدبر انواع شکایتها از شهرداری بندر انزلی وجود دارد که در حال بررسی است، تصریح کرد:بدهی به پیمانکار مذکور مربوط به سالهای 84 و 85 است و از ان زمان تا کنون درگیری ها ادامه یافته است.

بهمن زنجانخواه، امیر احمدی فرد، شعبان جعفری، مه سیما نصیری چهارتن از اعضای شورای شهر بندر انزلی در طی نامه ای به محمد رضا بدیعی فر رئیس شورای شهر انزلی خواستار رسیدگی به مشکلات مالی شهرداری این شهر شدند.

منبع خزر آنلاین