درخواست نمایندگان از رئیس جمهور برای بازگردان ملوان به لیگ برتر

چاپ

انتقال تیم فوتبال نفت تهران به انزلی و حضور دوباره تنها نماینده سه استان شمال کشور در لیگ برتر این روزها سر و صدای زیادی به پا کرده است.

در شرایطی که امتیاز تیم نفت طی مزایده ای به تیم ملوان واگذار شده بود، ممانعت از انتقال نفت به انزلی و غیرقانونی خواندن این امر از سوی رئیس فدراسیون فوتبال، واکنش های زیادی را به دنبال داشت و در حالی که تمام تیم های لیگ برتر به دنبال جذب بازیکنان مورد نظر کادر فنی برای فصل جدید لیگ هستند، ملوانی ها همچنان سردرگم میان ماندن یا رفتن از لیگ برتر مانده اند.

در همین راستا تعدادی از نمایندگان شهرهای شمالی کشور در مجلس شورای اسلامی، طی نامه ای خطاب به رئیس جمهور، خواستار کمک به تعیین تکلیف این تیم ریشه دار و تنها نماینده استان های شمالی در لیگ برتر شده اند.

در متن این نامه آمده است: بر اساس الزامات و قوانین داخلی کلیه باشگاه ها به عنوان شرکت یا موسسه به ثبت رسیده اند که طبق قانون تجارت فعالیت کنند. بر طبق این قانون منابع و سهام با اراده سهامداری قانونی است و حضور ثالث نمی تواند در آن دخالت کند و بر طبق قوانین موجود در ورزش ایران انتقال باشگاهی بر اساس تصمیم متخذه در کمیسیون ماده پنج وزارت ورزش و جوانان انجام می شود و فدراسیون هیچ سمتی در موضوع ندارد. زیرا آن ها بر طبق اساسنامه خود، فقط برگزار کننده مسابقات هستند و دخل و تصرف آن ها در سهام و ماهیت اداری باشگاهی مردود است.

بر اساس این نامه از شخص رئیس جمهور در خواست شده تا اوامر مقتضی در اجرای قانون اجرایی شده و درباره انتقال تیم نفت به انزلی تعیین تکلیف شود.

2114961