پتانسیل ورزش انزلی از پتانسیل چند استان بیشتر است

چاپ

موسی زنجان خواه در هفتاد و هفتمین جلسه علنی شورای شهر در نطق پیش ازدستور خود با اشاره به دریافت حقوق های نجومی اظهار کرد: با وجود برخی معضلات افرادی پیدا می شوند که حقوق نجومی دریافت می کنند که این خواست نظام نبوده و برخی جناح ها از آن استفاده سیاسی می کنند
وی با بیان اینکه این اعمال کج رفتاری نام داردگفت: در ترکیه ، مردم مقابل کودتا قرار گرفتند و مانع آن شدند حال مردم متدین و ولایت مدار ایران که جای خود دارد.
عضو شورای انزلی تصریح کرد: پتانسیل ورزش انزلی از پتانسیل چند استان بیشتر است و همه مشکلات را شهرداری و شورای شهر نمی تواند حل کنند
زنجان خواه خاطرنشان کرد: انزلی عنوان قهرمان را یدک می کشد و دیگر به جای ساخت ورزشگاه و مکان های ورزشی قلیان سرا بازگشایی میشود
وی ادامه داد: امروزانگیزه جوانان رو به کاهش است و برخی مسئولین به جای شعار دادند پاسخگو باشند در آخر امیدوارم با کمک همه مدیران و مسئولین مشکلات جوانان حل شود.