حضور رئیس و جمعی از اعضای شورای شهر انزلی در راهپیمایی روز قدس

چاپ