• نمایش ۳۰ قاب عکس از سه سال پیاده روی شهروند انزلی    :   استشمام عطر خاک کربلا و سجده بر آن تربت بی همتا آرزوی هر دلداده و شوریده حالی است تا شور و شعور را ره توشه کرده و به شوق ...
 • قانون تغییر ساعت رسمی ایران    :   قانون تغییر ساعت رسمی ایران، قانونی است که به موجب آن ساعت رسمی ایران هر سال در ساعت ۲۴ روز اول فروردین ماه یک ساعت به جلو کشیده می‌شود و ...
 • مسروری که منطقه آزاد را جان بخشید و در حال خداحافظیست/ تیزهوشی دکتر سالاری در بهره مندی از ژنرال اقتصادی گیلان    :   در آبان ماه سال ۹۲ و همزمان با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید بود که پس از انتصاب دکتر محمدعلی نجفی بعنوان استاندار گیلان، دکتر رضا مسرور ...
 • پژمان نوری و مازیار زارع مالکان جدید باشگاه ملوان انزلی در بیانیه ای کمک رسانی مردم و مسئولان به این باشگاه خواستار شدند.    :   در متن بیانیه آمده است : باشگاه پر افتخار ملوان که از بدو تاسیس تاکنون جایگاه ویژه ای در میان خاطرات اهالی فوتبال ایران داشته است در سال ...
 • قرعه کشی لیگ برتر بانوان برگزار شد/ملوان بندرانزلی هفته اول میهمان شهرداری بم خواهد بود    :   ، مراسم قرعه کشی لیگ برتر فوتبال بانوان در فصل ۹۹-۹۸ امروز با حضور سعید فتاحی مدیر مسابقات، گلاره ناظمی مسئول لیگ بانوان ، نماینده باشگاه ملوان انزلی و سایر ...
 • تحقق ۴۰ درصدی بودجه به جز انزلی در هیچ شهر استان اتفاق نیفتاده است/شهردار بندرانزلی از موفق‌ترین شهرداران استان است.    :   نشست رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر انزلی با مسئولین شهرستان و با حضور مهندس اکبری مقدم معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان، مدیرکل بنادر و دریانوردی استان گیلان، ...
 • ﺭﻳﻴﺲ ﺷﻭﺭاﻱ ﺷﻬﺮ: اﻧﺘﻘﺎﻝ ﺷﻨﺒﻪ ﺑﺎﺯاﺭ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ

  به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی انزلی آنلاین

  اختصاصي / ﻣﺤﻤﺪﺭ ﺿﺎ ﺑﺪﻳﻌﻲ ﻓﺮ ﺩﺭ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ انزلي آنلاين ﺑﺎ اﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﺯ اﺟﺮاﻱ ﻃﺮﺡ ﺗﺮاﻓﻴﻚ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺩاﺷﺘﻴﻢ اﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ:ﺑﻐﻴﺮ اﺯ تعداي اﺯ اﻓﺮاﺩ ﺧﺎﺹ و ﺑﺮﺧﻲ ﻛﺴﺒﻪ ﻫﺎ ﻣﺮﺩﻡ اﺯ ﻃﺮﺡ ﺗﺮاﻓﻴﻚ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺩاﺷﺘﻨﺪ .

  ﻭﻱ ﺑﺎ اﺷاﺭﻩ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺎﺭ اﻧﺘﻘﺎﻝ ﺷﻨﺒﻪ ﻳﺎﺯاﺭ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﮔﻔﺖ: ﺭاﻳﺰﻧﻲ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ اﻧﺘﻘﺎﻝ ﺷﻨﺒﻪ ﺑﺎﺯاﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ و و ﻣﺤﻞ ﻣﺤﻮﻃﻪ اﺩاﺭﻩ ﻗﻨﺪ ﻭ ﺷﻜﺮ ﺑﺮاﻱ اﻳﻨﻜﺎﺭ ﺩﺭﻧﻆﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺼﻮﺭت ﻓﻌﻼ ﻳﻚ ﺭﻭﺯ ﺩﺭﻫﻔﺘﻪ و ﻣﻨﺤﺼﺮا ﺷﻨﺒﻪ اﺯ اﻳﻦ ﻣﻜﺎﻥ ﺑﺮاﻱ اﺟﺮاﻱ ﺑﺎﺯاﺭ ﻫﻔﺘﮕﻲ اﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ .
  ﺭﻳﻴﺲ ﺷﻮﺭاﻱ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ اﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺴﻮﻻﻥ ﺷﻬﺮي و ﺑﺨﺶ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻱ ﺷﻬﺮ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻻﺯﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪاﺭﺩ اﻇﻬﺎﺭ ﺩاﺷﺖ: ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻱ ﺩﺭﺣﺎﻝ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﭘﺎﺭﻙ 17 ﻫﻜﺘﺎﺭﻱ ﻭﺭﻭﺩﻱ اﻧﺰﻟﻲ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻭﻟﻲ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻻﺯﻡ ﺑﻴﻦ ﺑﺨﺶ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻱ و ﺣﻮﺯﻩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮﻱ و ﺷﻬﺮﺩاﺭﻱ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪاﺭﺩ .

  ﺑﺪﻳﻌﻲ ﻓﺮﺩ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮاﻳﻨﻜﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﻣﻴﺮاﺙ ﻓﻌﻠﻲ ﺑﻬﺘﺮ اﺯ ﺭﻭﺳﺎﻱ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺑﻮﺩ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮﺩ:ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺩاﺭ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺭاﻳﺰﻧﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﭼﺎﺭﻩ اﻧﺪﻳﺸﻲ ﺑﺮاﻱ اﻳﺠﺎﺩ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ ﺩﻭﺑﺨﺶ ﻣﻬﻢ ﺷﻬﺮ اﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﭼﻮﻥ ﻫﻤﻴﻨﺠﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﺮﺽ ﻛﻨﻢ ﻛﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺎ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻧﻌﻲ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻫﻲ ﻛﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﮔﺮﺩﺷﮕﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪاﺭﺩ و ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ﻣﺎ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎﻱ ﻻﺯﻡ را ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎﻡ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺩاﺩ .

  ﻭﻱ ﺑﻪ اﻋﻼﻡ ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﺷﻬﺮﺩاﺭﻱ و ﺷﻮﺭاﻱ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﻣﻴﺮاﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﮔﺮﺩﺷﮕﻲ اﺷﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩ و اﻇﻬﺎﺭ ﺩاﺷﺖ: ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻱ ﺷﻬﺮ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺩاﺩﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاﺭﺭﺳﻴﺪﻥ اﻳﺎﻡ ﺗﻌﻂﻴﻼﺕ ﻧﻮﺭﻭﺯ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺭﻧﮓ ﺁﻣﻴﺰﻱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎﻱ اﻃﺮاﻑ ﻣﻴﺪاﻥ اﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻲ (ﺭﻩ) اﻗﺪاﻡ ﺷﻮﺩ و ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ اﻣﻜﺎﻥ اﺯﺟﺎﻧﺐ ﻣﻴﺮاﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﺟﺎﺯﻩ ﺩاﺩﻩ ﺷﻮﺩ ﺷﻬﺮﺩاﺭي ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧﻮﺩﺵ اﻳﻨﻜﺎﺭ ﺭا ﺻﻮﺭﺕ ﺩﻫﺪ و ﺑﻨﺪﻩ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺪاﻧﻢ ﻛﺠﺎﻱ اﻳﻦ ﻛﺎﺭ اﻳﺮاﺩ ﺩاﺭﺩ ؟
  (اﺗﻮﺑﻮﺱ ﺩﺭﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺷﻬﺮﻱ و ﮔﺮﺩﺷﮕﻲ ﺑﻪ ﺯﻭﺩﻱ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ)
  ﺭﻳﻴﺲ ﺷﻮﺭاﻱ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ اﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺳﻔﺮ اﺧﻴﺮ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﻚ ﺷﻬﺮ اﻓﺰﻭﺩ : ﺩﻱ ﻃﻲ ﺳﻔﺮﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﻚ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ اﻧﺰﻟﻲ, ﻳﻜﻲ اﺯ ﺑﺤﺚ ﻫﺎﻱ ﻣﻂﺮﺡ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﻭﻱ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻧﻮاﺭ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻮﺩﺗﺎ در اﻳﻦ ﺭاﺳﺘﺎ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﮔﺮﺩﺷﮕﺭﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺰاﺭﻱ ﺷﻮﺩ
  ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺑﺪﻳﻌﻲ ﻓﺮ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮاﻳﻨﻜﻪ اﻳﺠﺎﺩ ﭘﺎﺭﻙ ﺁﺑﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ ﺩﺭﻳﺎﻳﻲ ﺑﺮاﻱ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪاﻥ ﻭﮔﺮﺩﺷﮕﺮاﻥ اﺯ اﻫﻢ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ اﺧﺬ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮﺩ: ﺩﺭ اﻳﻦ ﺭاﺳﺘﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺰاﺭ و ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻣﺠﺮﻱ ﺁﻥ ﻧﻴﺰ ﻭﺟﻮﺩ ﺩاﺭﺩ و ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﺁﻥ ﺭا ﺩاﺭﻳﻢ ﻛﻪ ﭼﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻲ و ﭼﻪ اﺯ ﻧﻆﺮ اﺳﺘﻔﺎﺩﻩ اﺯ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ اﻳﻨﻜﺎر اﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ. و اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻨﺘﻆﺮ ﺟﻠﺴﻪ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺷﻮﺭا و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺁﻥ ﻫﺴﺘﻴﻢ و ﭘﺲ اﺯ ﺁﻥ ﺑﺎ اﻧﻌﻘﺎﺩ ﻗﺮاﺭﺩاﺩ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﻚ ﺷﻬﺮ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻆﺮ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا ﺑﺮﺳﺪ

  ﺭﻳﺲ ﺷﻮﺭاﻱ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ اﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ اﻫﺘﻤﺎﻡ ﺷﻮﺭاﻱ ﺷﻬﺮ و ﺷﻬﺮﺩاﺭﻱ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻧﻮﺳﺎﺯﻱ ﻧﺎﻭﮔﺎﻥ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﮔﻔﺖ: ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺗﺎﻛﺴﻴﺮاﻧﻲ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻭاﺭﺩ ﻛﺮﺩﻥ ﺗﺎﻛﺴﻲ ﻫﺎﻱ MVM ﻧﺎﻭﮔﺎن ﺗﺎﻛﺴﻴﺮاﻧﻲ اﻗﺪاﻣﺎﺕ ﺧﻮﺑﻲ اﻧﺠﺎﻡ ﺩاﺩ ﻭﻟﻲ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺷﺮاﻳﻄ ﺧﺎﺹ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻣﺬﻛﻮﺭ و ﻣﻘﺮﻭﻥ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ اﻳﺠﺎﺩ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﺟﺎﻧﺒﻲ. ﭘﺲ اﺯ ﻭاﮔﺬاﺭﻱ ﺑﻪ ﺭاﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﺗﺎﻛﺴﻲ,ﺻﻮﺭﺕ ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺖ و ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ 5ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﻪ ﻣﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪ ﻛﻪ اﺯ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎ ﺩﻭمورد ، ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻣﺎ ﻗﺮاﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .
  ﺑﺪﻳﻌﻲ ﻓﺮ ﺑﺎ اﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭ ﻃﺮﺡ ﻭاﮔﺬاﺭﻱ ﺗﺎﻛﺴﻴﻬﺎ,ﻣﻨﻂﻘﻪ ﺁﺯاﺩ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺷﺶ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﻲ را ﺑﺮاﻱ ﺭاﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﺗﺎﻛﺴﻲ ﺗﻘﺒﻞ ﻛﺮﺩﻩ اﺳﺖ اﻓﺰﻭﺩ: ﻣﻨﻂﻘﻪ ﺁﺯاﺩ ﺑﺮاﻱ ﺭاﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﺗﺎﻛﺴﻲ ﺗﺨﻔﻴﻔﻲ ﺭا ﺑﺎﻋﻨﻮاﻥ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﻋﻮاﺭﺹ ﻣﻨﻂﻘﻪ ﺁﺯاﺩ ﺩﺭ ﻧﻆﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﻴﻨﺠﺎ اﺯ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﻂﻘﻪ ﺁﺯاﺩ اﻧﺰﻟﻲ ﻛﻤﺎﻝ ﺗﺸﻜﺮ ﺭا ﺩاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ .

  ﺭﻳﺲ ﺷﻮﺭاﻱ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮاﻳﻨﻜﻪ ﭘﺎﺭﻛﺒﺎﻧﻬﺎﻱ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎﺯ , اﻃﺮاﻑ ﺑﺎﺯاﺭ ﻫﺎ و ﺣﺮﻳﻢ ﺷﻬﺮﻱ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﮔﻔﺖ: ﻣﺘﻮﻟﻲ اﻧﺠﺎﻡ ﭘﺎﺭﻙ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭﺧﻴﺎﺑﺎﻥ, ﺷﻬﺮﺩاﺭﻱ اﺳﺖ و اﻓﺮاﺩﻱ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﻫﺮﻣﺠﻮﺯﻱ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﭘﺎﺭﻛﺒﺎﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ داﺭﻧﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺩاﺭﻱ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻩ و ﻣﺠﻮﺯ ﻻﺯﻡ را ﺑﺮاﻱ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﺭ اﻳﻦ ﺣﻮﺯﻩ اﺯ ﺷﻬﺮﺩاﺭﻱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮﺩﻩ و ﺷﻬﺮﺩاﺭي ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ, ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻆﺎﺭﺕ ﺩاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ

  ﺭﻳﺲ ﺷﻮﺭاﻱ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻝ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ اﻧﺘﻘﺎﺩ اﺳﺘﺎﻧﺪاﺭ اﺯ ﺷﻬﺮﺩاﺭﻱ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺩﺭ اﻧﺠﺎﻡ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺗﻜﺎﻭﺭاﻥ ﮔﻔﺖ: ﻣﺎ ﺑﺎﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎﻱ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪﺕ ﺑﺎ ﺑﺎﺭﻧﺪﮔﻴﻬﺎﻱ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻳﻢ و ﻫﻤﺎﻧﻂﻮﺭ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺩاﻧﻴﻢ ﺩﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺯﻳﺮﺳﺎﺯﻱ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ اﮔﺮ ﺫﺭﻩ اﻱ ﻫﻢ ﺁﺏ ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺩﺭ ﺁﺳﻔﺎﻟﺖ ﻛﺎﺭﻱ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻣﺸﻜﻞ اﻳﺠﺎﺩ ﻛﺮﺩﻩ و ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻤﺮ و ﺩﻭاﻡ ﺁﺳﻔﺎﻟﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﻨﻮاﻥ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻥ اﺯ ﺁﺳﻔﺎﻟﺖ ﺟﻠﻮﻱ اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺁﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻳﺎﺩ ﻛﺮﺩ .
  ﺑﺪﻳﻌﻲ ﻓﺮ اﻧﺠﺎﻡ اﺻﻼﺡ ﻫﻨﺪﺳﻲ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺗﻜﺎﻭﺭاﻥ ﺭا از ﺩﻳﮕﺮ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ اﺳﺎﺳﻲ اﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ اﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩ و اﻓﺰﻭﺩ: ﻳﻜﻲ ﺩﻳﮕﺮ اﺯ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻋﻤﺪﻩ اﻳﻦ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﺟﻬﺖ ﺯﻳﺮﺳﺎﺯﻱ اﻳﻦ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ اﻧﺠﺎﻡ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﺭاﻩ ﺁﻫﻦ ﮔﻴﻼﻥ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻣﺨﻠﻮﻃ ﺩﺭ رﺷﺖ و اﻧﺰﻟﻲ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﻭﺩ و ﻣﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻴﻢ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻣﺮﺩﻡ اﻧﺰﻟﻲ ﺩﺭﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭاﻱ اﺳﻼﻣﻲ و اﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺭاﻳﺰﻧﻲ ﻭﻱ ﺑﺎ ﻣﺴﻮﻻﻥ اﺳﺘﺎﻧﻲ, اﺯ اﻣﺎﻡ ﺯاﺩﻩ ﻫﺎﺷﻢ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﺭا ﺗﻬﻴﻪ و ﻣﻮﺭﺩ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩاﺭﻱ ﻗﺮاﺭ ﺩﻫﻴﻢ .
  ﻭﻱ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻴﺪاﻥ ﺗﺮﻩ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ اﻧﺰﻟﻲ ﭘﺎﺳﺦ ﺩاﺩ: ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎﺯاﺭﻳﺎﻥ و ﻋﻤﺪﻩ ﻓﺮﻭﺷﺎﻥ ﻣﺎ ﻳﻚ ﺩﻝ و ﻫﻤﺼﺪا ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﺩﺭ ﭘﺎﺭﻩ اﻱ اﺯ ﻣﻮاﺭﺩ اﺧﺘﻼﻑ ﻧﻆﺮ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﻭﺟﻮﺩ ﺩاﺭﺩ ﺩﺭﺣﺎﻟﻲ كه ﻣﺎ ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﺁﻥ ﺭا داﺭﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻭﺭﻭﺩ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺰاﺭ ﺩﺭ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻛﻨﺎﺭ ﮔﺬﺭ ﻳﻚ ﻣﻴﺪاﻥ ﺗﺮﻩ ﺑﺎﺭ ﻓﻮﻕ اﻟﻌﺎﺩﻩ ﻛﻪ ﻏﺮﺏ ﮔﻴﻼﻥ ﺭا ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﺪ اﺣﺪاﺙ ﻛﻨﻴﻢ.

  مطالب مرتبط :

  سیستم فاضلاب انزلی قدیمی است.

   هشتاد و دومین جلسه عادی و علنی شورای شهر انزلی با حضور علی اوسط اکبری مقدم معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان، مدیرکل بنادر و دریانوردی استان گیلان، جانشین فرماندهی نیروی دریایی ارتش، معاونین فرماندار، جانشین نیروی انتظامی و مسئولین ادارات شهرستان بندرانزلی، شهردار و اعضای شورا، با موضوع بررسی مشکلات شهری روز دوشنبه (۲۵ شهریور) در محل شورا برگزار شد. هادی حیدری رییس شورای شهر بندر انزلی با اعلام اینکه ... مطلب کامل

  گزارش تصویری از دیدار ملوان و خوشه طلایی ساوه

  ملوان بندرانزلی در ورزشگاه تختی انزلی به مصاف خوشه طلایی ساوه رفت که این بازی با نتیجه سه بر دو به نفع خوشه طلایی به پایان رسید. ... مطلب کامل

  شکار قوهای خسته در تالاب انزلی

  ،دو تیم فوتبال ملوان انزلی و خوشه طلایی ساوه در هفته پنجم رقابت‌های لیگ یک از ساعت ۱۷ در ورزشگاه تختی انزلی به مصاف یکدیگر رفتند. داور: روح اله شریفی کمک‌ها: مرتضی هوشیار – ناصر رحیمی – وحید زمانی ناظر داوری: مختار مهدوی ملوانان در هفته اخیر با تغییر مدیریت مواجه شده و پژمان نوری و مازیار زارع مدیریت این باشگاه را بر عهده گرفتند، بازگشت کاپیتان‌های اسبق ملوان منجر به بازگشت احمدزاده به‌عنوان ... مطلب کامل

  تیم فوتبال ملوان بندرانزلی عصر فردا در هفته پنجم رقابت های لیگ یک به مصاف تیم خوشه طلایی ساوه خواهد رفت.

  با آمدن پژمان و مازیار که در اولین اقدام خود محمد احمدزاده را بعنوان سرمربی انتخاب کرده اند امیدهای زیادی در دل هواداران زنده شده است و فردا شاهد حمایت تمام قد هواداران از تیم خود خواهیم بود اما در سوی مقابل میدان تیم خوشه طلایی قرار دارد که از آن به عنوان تیم تازه وارد لیگ یکی یاد می شود اما نتایج و عملکرد آنها در پنج هفته ابتدایی ... مطلب کامل

  لایروبی حدود ۱۷ کیلومتر مسیر هدایت آب‌های سطحی در انزلی

  حسن پور قربان با اشاره به استفاده از نظرات کارشناسان در جلسات مدیریت بحران شهرداری برای کاهش میزان آبگرفتگی در سطح شهر افزود: چند نقطه حساس شهر لوله گذاری های مورد نیاز انجام شد و بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته در ۶۰ روز گذشته و قبل از بارندگی ها لایروبی انهار حدود هشت کیلومتر در انزلی و ۹ کیلومتر در غازیان برای هدایت آب های سطحی انجام ... مطلب کامل

  احمدزاده رسماً سرمربی ملوان بندر انزلی شد

  ، مالکیت باشگاه ملوان بندر انزلی روز شنبه از محسن میرآبی مالک قبلی این باشگاه گرفته و به پژمان نوری و مازیار زارع واگذار شد. پس از این انتقال، مالکان جدید باشگاه ملوان با محمد احمدزاده برای هدایت تیم فوتبال این باشگاه به توافق رسیدند و احمدزاده امروز (سه‌شنبه) رسماً به عنوان سرمربی جدید ملوان انتخاب شد. مطلب کامل

  واگذاری ملوان به نوری و زارع تصمیم درستی بود/ اشخاص بومی برای ملوان دلسوزتر و کارآمدتر هستند

  نصرت ایراندوست، پیشکسوت تیم فوتبال ملوان در گفت و گو با خبرنگار فوتبال و فوتسال گروه ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار داشت: واگذاری ملوان به نوری و زارع تصمیم درستی بود. مردم انتظار داشتند تیم به این اشخاص که از جنس ملوان هستند و در انزلی از محبوبیت بالایی برخوردارند واگذار شود. به هر حال انزلی چی می داند که شرایط ملوان چگونه است و راحت تر کار می کند ... مطلب کامل

  شهرداری ماهشهر ۲- ملوان انزلی ۱؛ شکست ملوان نیمه‌جان مقابل شهرداری ماهشهر

  دو تیم فوتبال ملوان انزلی و شهرداری ماهشهر در مرحله سوم رقابت‌های جام حذفی از ساعت ۱۹:۱۵ به مصاف یکدیگر رفتند. داور: میثم حیدری کمک‌ها: حمید نادری – بهمن عبدالهی – یاسر بابایی ناظر داوری: صفدر احمدی ترکیب تیم فوتبال شهرداری ماهشهر: علیرضا سلیمی - محسن ورزکار - امید قربانی - اویس کردجهان - روح‌الله شعبانی - سجاد عباسی - سالار افراسیابی - جواد ضیغمی - رضا خانی - علی‌محمد چراغی - جهانگیر عسگری. ترکیب تیم فوتبال ملوان انزلی: مبین ... مطلب کامل

  موافقت با درخواست نوری و زارع / قرارداد میرابی با ملوان فسخ شد!

  جلسه شورای تامین شهرستان بندرانزلی پیش از ظهر امروز با ریاست فرماندار بندرانزلی و با حضور مسئولان سیاسی و ورزشی ، پیشکسوتان فوتبال شهرستان بندرانزلی ، پژمان نوری (کاپیتان سابق) و مازیار زارع (بازیکن و مربی سابق) تیم فوتبال ملوان بندرانزلی در محل فرمانداری این شهرستان جهت بررسی وضعیت تیم فوتبال ملوان و درخواست کاپیتان و بازیکن سابق این تیم مبنی بر در اختیار گرفتن مدیریت باشگاه ملوان تشکیل شد. طبق ... مطلب کامل

  اعلام حمایت امام جمعه بندرانزلی از مدیریت بومیِ با تجربه برای تیم ملوان

  ‌ ،حضرت حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالجواد شمس الدین در دیدار آقایان محمد احمدزاده و پژمان نوری دو تن از پیشکسوتان محبوب ملوان با ایشان، از آمادگی اعلام شده جهت بر عهده گرفتن مسئولیت اداره تیم در شرایط نامطلوب کنونی؛ ضمن ابراز حمایت، مقرر گردید طرح پیشنهادی و برآورد های لازم برای مدیریت تیم را جهت پیگیری ارائه نمایند. امام جمعه بندرانزلی در این دیدار ضمن تقدیر از همه‌ی کسانی که ... مطلب کامل

  کلیه حقوق برای پایگاه خبری انزلی آنلاین محفوظ میباشد . انزلی آنلاین، پایگاه عشاق انزلی در سراسر دنیاست ، ما گرد هم آمده ایم تا فضایی فراهم سازیم که همه انزلی چی ها در سراسر جهان در بهبود وضعیت شهربا نقطه نظراتشان ما رایاری رسانند، و اندیشه ای جز رفاه شهروندان در سر نداریم. ما دست همه عزیزانی را که ما رادرنیل به اهدافمان یاری رسانند به گرمی می فشاریم...با ما همراه باشید

  پایگاه خبری انزلی آنلاین

  پل ارتباطی بین مردم و مسئولان

  انتشار پایگاه در بهمن 1393

  با ما همراه باشید تا به روز شوید

  تمام حقوق این سایت برای © 2019 انزلی آنلاین. محفوظ است.