گزارش از رونمایی پیراهن تیم شهرداری انزلی با حضور شهردار

چاپ

آخرین جلسه تمرینی تیم شهرداری بندرانزلی و با رونمایی پیراهن این تیم با شعار “تالاب برای آینده شهرها” با حضور شهردار انزلی ، مدیرعامل و هیات مدیره این باشگاه انجام شد

آخرین جلسه تمرینی تیم بزرگسالان شهرداری انزلی جهت حضور در سوپر لیگ گیلان با حضور شهردار انزلی ، مدیرعامل و اعضای هیات مدیره این باشگاه انجام شد و در آخر تمرین از پیراهن این تیم با شعار “تالاب برای آینده شهرها” در فصل جدیدرونمایی شد.

تیم بزرگسالان شهرداری انزلی از تیرماه برای حضور قدرتمند در مسابقات شروع به استعدادیابی کردند و .

در این لیگ ۱۴ تیم حضور دارند.